Kompania jonë operon në sektorin e ndërtimit, kryesisht në tregtimin e profileve të aluminit, profileve PVC, grilave, panele PVC per dyer, si dhe artikuj të ndryshëm të fushës së ndërtimit.

niscompany20@gmail.com Autostrada Tiranë Durrës, Vorë Marikaj

Service Details

Modele të Shumëllojshme

Modele të Shumëllojshme produktesh

  • Recognition, drive special offers
  • Launch a new product or communicate
  • Message and generate action
  • Campaign to powerfully convey
  • Outdoor media, PR and digital marketing
  • Recognition, drive special offers + Digital Media
  • Launch a new product or communicate
  • Campaign to powerfully convey

Complete Service Offer Details:

sqAlbanian